تبلیغات
فانوس - گل نرگسمن را نمی شناخت کسی اینجا، گم نامم و به نام تو می نازم

شادم که مثل عده معدودی،شعری برای نام نمی سازم

شعرم برای توست شعاری نیست،کشتی برای موج سواری نیست

باور مکن که دل به زمین دادم،وقتی تویی بهانه پروازم 
  • paper | تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ
  • تک اسکین